Fāžmaiņu materiālis

Tehnoloģija piedāvā, izmantojot uz augu un dzīvnieku valsts veidotus biomateriālus, kas sastopami kā pārstrādes produkti pārtikas ražošanā, multifunkcionālu risinājumu temperatūras kontrolei ēkās.

Fāžmaiņu materiāli ēku apkurei un dzesēšanai


  • E-pasts: j This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Komanda: Jānis Bērziņs

Tiek piedāvāts inovatīvs kondicionēšanas un apkures risinājums, apvienojot fāžu maiņas materiālus ar kapilāro ūdens cauruļu sistēmu. Produkts sevī ietver šobrīd ekonomiskāko un efektīvāko ūdens cirkulācijas sistēmu telpās, kas tiek apvienota ar bioloģisku materiālu, kam piemīt unikālas siltumīpašības un milzīgs potenciāls dažādās ar siltumenerģijas transportu vai enerģijas uzkrāšanu saistītās jomās. Rezultātā tiek veidota hibrīda tehnoloģija, kas spēj uzkrāt lielu daudzumu siltumenerģijas pie precīzi noteiktām temperatūrām.