Mācību līdzeklis robots konstruktors - Sumo boy

Jauna tipa eksportspējīgs mācību līdzeklis elektronikas, programmēšanas un robotikas pamatu apgūšanai.

Sumo boy

  • Mājaslapa: www.robot-nest.com
  • Komanda: Agris Ņikitenko, Gundars Miezītis
Konstruktors sekmē jaunu mācību metožu realizāciju skolās no 6.-12.kl, kā arī augstskolu pirmajos kursos. SumoBoy ietver komponentes elektronikas pamatu apgūšanai, pamācību programmēšanas pamatiem, kā arī mācību grāmatu un robotu, kas ir pilnībā gatavs starptautiskām robotikas sacensībām. Produkta galvenās tehnoloģiskās priekšrocības ir unikāla pieeja mācību līdzekļa izgatavošanā un pielietojumā un interaktīva, aizraujoša, jauniešus praktiski iesaistoša metode matemātikas, fizikas, programmēšanas, elektronikas mācību vielas apguvē. Radītais mācību līdzeklis unikālā veidā raisa un stiprina jauniešos interesi un zināšanas par augstākminētajām zinātnēm, kas nodrošina fundamentālu pamatu pozitīvai ietekmei uz vidi.