Videi draudzīga aktīvo vielu iegūšana izmantojot augu cilmes šūnu tehnoloģiju

Mērķis ir, izmantojot biotehnoloģiskas metodes ar videi draudzīgu pieeju, iegūt dabīgas izcelsmes aktīvās vielas.

  • Komanda: Vika Telle

Produkts būs pieejams divās atšķirīgās formās – šūnu masa vai cilmes šūnu ekstrakts, kuri abi izmantojami kā aktīvās vielas premium klases kosmētikas produktos. Salīdzinot ar dabā ievāktu vai lauksaimnieciski kultivētu augu ekstraktiem, biotehnoloģiski ražotu augu šūnu masai un no tās iegūstamajiem ekstraktiem ir ievērojami augstākas standartizācijas iespējas.  Produkts ir videi draudzīgs.  Salīdzinot no augu šūnu biomasas iegūtu ekstraktu ar tradicionāli ražotiem, lai iegūtu ekvivalentu aktīvo vielu daudzumu, tiek izmantots simtiem reižu mazāk ūdens un krietni mazāk organiskie šķīdinātāji. Netiek izmantota un noplicināta augsne.