CEnOS - connecting engineering open source

Integrēšanas platforma modelēšanas open source programmatūrai.

CEnOS

  • Mājaslapa: http://www.cenos-platform.com/
  • Komanda: Vadims Geža

Autori izstrādā ērtu platformu inženierfizikālai modelēšanai, palielinot open source rīku ražību un izmantošanas ērtību, vienlaicīgi minimizējot programmatūras licenču izmaksas. CEnOS platforma ir inženiertehnisku atvērtā koda programmu integrēšanas platforma. Tā ļauj lietotājam izmantot visas atvērtā koda priekšrocības, nezaudējot lietošanas ērtības, kas piemīt komercprogrammām. Izstrādātā modelēšanas platforma ir ievērojams rīks energoietilpīgu ražošanu un sistēmu optimizēšanai, kas novedīs pie lielākas energoefektivitātes (samazināts enerģijas patēriņš un samazināta siltumnīcas gāzu emisija) kā arī optimālāku materiālu izlietojumu (samazināta dabas resursu izmantošana un samazināts radīto atkritumu daudzums).