Jaunās paaudzes hibrīda vēja turbīnu vadības bloka tehniskās specifikācijas izstrāde

Jaunās paaudzes hibrīda 10 kW vēja turbīna ar vadības bloku

Jaunās paaudzes hibrīda vēja turbīnu vadības bloka tehniskās specifikācijas izstrāde

  • Mājaslapa: www.navitas.lv
  • Komanda: Ralfs Pērsis
Piedāvātais gala produkts ir jaunās paaudzes hibrīda 10 kW vēja turbīna ar vadības bloku, kurš nodrošina turbīnas tehnisko datu analīzi, vadību. Vēja turbīnā tiks ieviests planetārais ātruma reduktors. Lai efektīvāk būtu iespējams izmantot jaunradīto turbīnu, nepieciešams radīt vadības bloku, kurš spēs nodrošināt maksimāli efektīvu turbīnas vadību. Paralēli nepieciešams ieviest funkciju, kas nodrošinātu pārslēgšanos starp dīzeļa ģeneratoru un vēja turbīnu. Tiks radīts produkts, kas sekmēs alternatīvās enerģijas izmantošanu individuālam patēriņam.
 

Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” projekts “Zaļo tehnoloģiju inkubators” (Līg.nr. DL-2014/9)

Doties uz augšu