Jauns risinājums ēku apkurē, dzesēšanā un enerģijas uzkrāšanā, izmantojot bioloģiskus materiālus

Multifunkcionāls, alternatīvs risinājums temperatūras kontrolei ēkās.

Jauns risinājums ēku apkurē

  • Komanda: Jānis Bērziņš

Piedāvātā tehnoloģija ļauj daļēji dzesēt un apsildīt ēkas bez elektroenerģijas patēriņa, izmantojot uz augu un dzīvnieku valsts veidotus biomateriālus, kas sastopami kā pārstrādes produkti pārtikas ražošanā. Produkts sevī ietver šobrīd ekonomiskāko un efektīvāko ūdens cirkulācijas sistēmu telpās, kas tiek apvienota ar bioloģisku materiālu, kam piemīt unikālas siltumīpašības un milzīgs potenciāls dažādās ar siltumenerģijas transportu vai enerģijas uzkrāšanu saistītās jomās. Tiek panākta pasīvā ēku dzesēšana, kas spēj ietaupīt līdz 20% no kopējā dzesēšanas enerģijas patēriņa, izmantojot fāzu maiņu procesā uzņemto un laika intervālā atdoto siltumenerģiju.

 

 

Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” projekts “Zaļo tehnoloģiju inkubators” (Līg.nr. DL-2014/9)

Doties uz augšu