Industriālo notekūdeņu priekš attīrīšana no fenola savienojumiem

Sēņu bioreaktora tehnoloģija veic ciklisku savienojumu sašķelšanu notekūdeņos, pielietojot sēņu biomasu.

Industriālo notekūdeņu priekš attīrīšana

  • Komanda: Māris Bernāts
Autori piedāvā tirgū tehnoloģiju industriālo ražošanas uzņēmumu notekūdeņu attīrīšanai no fenola savienojumiem, kas radušies ražošanas sintēzes rezultātā. Piedāvātās tehnoloģijas galvenā priekšrocība ir fenola savienojumu sadalīšana bioloģiskā veidā, nepielietojot citus toksiskus un ķīmiskus reaģentus, samazinot attīrītā notekūdens toksicitāti un pasargājot virszemes un pazemes ūdens resursus no piesārņojuma un tā akumulācijas ilgtermiņā.

Ražošanas uzņēmumiem ir striktas vides institūciju prasības. Ar piedāvāto sēņu mikroorganismu tehnoloģiju šo prasību ievērošana kļūst līdz pat 80% energoefektīvāka, saudzējot dabas resursus.