Tehnoloģija nātru pārstrādei un šķiedras ieguvei

Nātru pārstrāde un šķiedras ieguve.

Tehnoloģija nātru pārstrādei un šķiedras ieguvei

  • Komanda: Elisa Šefanovska
Jauna veida tehnoloģija – ražošanas iekārtu komplekss, kas nodrošina nātru pārstrādi un škiedras ieguvi atbilstoši noteiktiem kvalitātes kritērijiem, dažādiem pielietojumiem (tekstīliju ražošanai, izejmateriāls industriālu produktu ražošanai). Jaunā tehnoloģija paredz būtisku enerģijas un citu resursu patēriņa samazinājumu gan iekārtu izstrādes procesā, gan iekārtu darbībā.