Koksnes pelnu granulas bioloģiskām saimniecībām

Projekta autori piedāvā tehnoloģiju biomasas/koksnes pelnu granulēšānai.

Koksnes pelnu granulas bioloģiskām saimniecībām

  • Komanda: Valentīns Solodovņiks

ES ar katru gadu pieaug biomasas/koksnes izmantošana enerģijas ražošanai un līdz ar to pieaug pelnu daudzums, ko nepieciešams utilizēt. Apkārtējā vide kļūs tīrāka,t.i. pelnos esošās ūdenī šķīstošās minerālvielas(kālijs, fosfors uc)nenokļūs gruntsūdeņos un jūrā,tāda veidā novēršot vides eitrofikāciju.