Biomēslojums no jūras alģu atkritumu biomasas

Biomēslojums no jūras alģu atkritumu biomasas

Biomēslojums no jūras alģu atkritumu biomasas

  • Komanda: Iluta Skrūzkalne
Izmantojot jūras aļģu biomasas koncentrātu ekstraktus, radīt bioloģisko mēslojumu lauksaimniecības zemju ekoloģiski draudzīgai bagātināšanai, augsnes uzlabošanai, labības un citu kultūru augšanas organiskai stimulēšanai. Aļģu biomasas mēslojums ir ne tikai labāka alternatīva ķīmiskajiem mēslošanas līdzekļiem, kas rada ūdens piesārņojumu, bet dod arī vides uzlabojumus ilgtermiņā.