Rūdīta neatstarojoša (AR) difūzā stikla integrēšana viedajos PV paneļos

Inovatīva saules bateriju (PV paneļu) pārklāta stikla izstrāde un rūdīšana.

Rūdīta neatstarojoša (AR) difūzā stikla integrēšana viedajos PV paneļos

  • Komanda: Juris Oļeiņiks
Projekta ideja ir inovatīvu pārklājumu izmantošana saules bateriju materiālos, to efektivitātes uzlabošanai un siltuma režīmu optimizācijai, ar sekojošu PV paneļu integrēšana ēku viedajos inženiertīklos.