Hidroelektroģeneratora šķidruma strūklas plūsmas paātrināšanas veids un uzbūve.

Tiek piedāvāts produkts un tehnoloģija elektroenerģijas iegūšanai no  upēm ar nelielu straumes ātrumu 0,5 – 1,0 m/sek.

Hidroelektroģeneratora šķidruma strūklas plūsmas paātrināšanas veids un uzbūve.

  • Komanda: Vitālijs Entins

Piedāvātais veids un ierīce paredzēta hidromašīnbūvei un elektroenerģētikai. Veids ļauj paaugstināt strūklas izmaiņu ātrumu, paaugstinot energoefektivitāti, pateicoties maģistrāles ar sprauslām rotācijai pa apļveida trajektoriju apkārt hidroturbīnas rotācijas asij. 

Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” projekts “Zaļo tehnoloģiju inkubators” (Līg.nr. DL-2014/9)

Doties uz augšu