Hidroelektroģeneratora šķidruma strūklas plūsmas paātrināšanas veids un uzbūve.

Tiek piedāvāts produkts un tehnoloģija elektroenerģijas iegūšanai no  upēm ar nelielu straumes ātrumu 0,5 – 1,0 m/sek.

Hidroelektroģeneratora šķidruma strūklas plūsmas paātrināšanas veids un uzbūve.

  • Komanda: Vitālijs Entins

Piedāvātais veids un ierīce paredzēta hidromašīnbūvei un elektroenerģētikai. Veids ļauj paaugstināt strūklas izmaiņu ātrumu, paaugstinot energoefektivitāti, pateicoties maģistrāles ar sprauslām rotācijai pa apļveida trajektoriju apkārt hidroturbīnas rotācijas asij.