SIA "InCell"

 

Projekts: Šūnu transplantācijas produkta zirgu cīpslu traumu (tendinopātijas) ārstēšanai pilnveidošana un komercializēšana

Līgums:27.02.2015 - 26.02.2016.

 

Projekta mērķis - attīstīt inovatīvu un videi draudzīgu tehnoloģiju veterinārmedicīnas šūnu transplantācijas produktu ražošanai, paralēli uzlabojot produktu lietošanas ērtumu un drošumu, kā arī attīstīt komercdarbību eksporta tirgos Vācijā, Centrāleiropā un Skandināvijā un nodrošināt intelektuālā īpašuma aizsardzību.

 

Projekta apraksts – tiks izstrādāts standartizēts šūnu transplantācijas produkts zirgiem cīpslu atjaunošanās procesam. Jaunā produkta ražošana ietver būtisku materiālu un energopatēriņa samazināšanu salīdzinājumā ar šobrīd izmantotajiem risinājumiem. Projektā īstenotās aktivitātes ietver: (1) šūnu transplantācijas produkta ražošanas pilnveidošanu; (2) ērtāku un drošāku iepakojuma izstrādi; (3) produkta efektivitātes novērtēšanas turpināšanu; (4) mārketinga kampaņu izstrādi produkta virzīšanai eksporta tirgos; (5) intelektuālā īpašuma aizsardzību.

 

  • Telefons:26352505
  • Komanda: Anna Ramata-Stunda

 InCell

 

Jaunumi

Februāris, 2016

Turpinās darbs pie produkta in vivo efektivitātes novērtēšanas sporta zirgos Dānijā un Baltijas reģionā. Saražotās produkta pilotpartijas atsevišķu vienību in vitro testēšana. Darbs pie intelektuālā īpašuma aizsardzības nostiprināšanas.

Janvāris, 2016

Darbs saistībā ar pilotpartijas  ražošanu. Tiek veikta saražoto produkta vienību in vitro testēšana. Turpinās darbs pie produkta in vivo efektivitātes novērtēšanas sporta zirgos Dānijā un Baltijas reģionā.

Decembris, 2015

Tiek uzsākta produkta in vivo novērtēšana sporta zirgos Dānijā un Baltijas reģionā, atbilstoši cenu aptaujas rezultātiem. Turpinās darbs pie produkta pilotpartijas ražošanas

Novembris, 2015             

Uzsākta produkta pilotpartijas ražošana, plānotais apjoms 100 produkta vienības, kas, izmantojot speciāli radītu tehnoloģisko risinājumu, iepakotas šļircēs. Uzsākta arī in vivo novērtēšanas pakalpojuma ietvaros iekļaujamo zirgu atlase. InCell SIA ar LIAA projekta "Arējo tirgu apgūšana" atbalstu dodas klientu meklējumos un partneru vizitēs uz AAE.

Oktobris, 2015

Turpināts darbs pie produkta in vitro testēšanas tā kvalitātes novērtējumam un patenta pamatojuma sagatavošanai. InCell SIA ar LIAA projekta "Arējo tirgu apgūšana" atbalstu apmeklē izstādi un uzstājās konferencē Maskavā.

Septembris, 2015            

Produkta in vivo novērtēšanas pakalpojuma pretendentu izvērtēšana Baltijas un Skandināvijas/Vācijas reģionam. Krioprezervācijas protokola pilnveidošana. Produkta testēšana patenta iesniegšanas pamatojumam. 

Augusts, 2015   

Izstrādāts pilotpartijas ražošanas plāns. Izstrādāts produkta krioprezervācijas protokols. Veikts produkta patentspējas novērtējums. Turpināts darbs pie produkta in vitro testēšanas. Uzsākta produkta in vivo novērtēšanas pakalpojuma pretendentu izvērtēšana Baltijas un Skandināvijas/Vācijas reģionam. Sagatavots un iesniegts projekta progresa pārskats.

Jūlijs, 2015         

Uzsākts darbs pie inovatīva produkta iepakojuma izstrādes. Turpināts darbs pie cenu aptaujas, kā arī produkta in vitro testēšanas. Sagatavoti vairāku veidu informatīvie materiāli par produktu.

Jūnijs, 2015        

Reaģentu, materiālu un pakalpojumu cenu pieprasījumu sagatavošana un aptaujas veikšana.

Maijs, 2015        

Uzsākta transplantācijas produkta funkcionalitātes un kvalitātes kontroles in vitro testēšana.

Aprīlis, 2015      

Sagatavots projekta izpildes plāns, uzsāktas pārrunas ar potenciālajiem pakalpojumu veicējiem.

Marts, 2015

Parakstīts līgums par projekta "Šūnu transplantācijas produkta zirgu cīpslu tendinopātijas ārstēšanai pilnveidošana un komercializēšana" uzsākšanu.

Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” projekts “Zaļo tehnoloģiju inkubators” (Līg.nr. DL-2014/9)

Doties uz augšu