SIA "Electric Mobility"

 

Projekts: Jaunās paaudzes salokāma elektriskā skrejriteņa (E-skrejritenis) pieaugušajiem ražošanas uzsākšana

Līgums: 27.02.2015 - 26.02.2016.

 

Projekta mērķis – nodrošināt jauna produkta izstrādē nepieciešamo eksperimentālo fāzi, veicot visas produkta attīstības ciklam atbilstošās darbības, tostarp prototipa izstrādi, pārbaudi, pielāgošanu un produkta eksperimentālo partiju ražošanu, kā arī attīstīt mārketinga pasākumus mērķa tirgos.

 

Projekta apraksts – projekta ietvaros tiek veikti priekšdarbi jauna produkta – E-skrejriteņa – rūpnieciskas ražošanas uzsākšanai. E-skrejritenis ir individuālai lietošanai piemērots transporta līdzeklis, kas darbināms ar elektrības palīdzību, tā veicinot videi draudzīga transporta izmantošanu. E-skrejriteņa izmantošana vidē samazina kopējo CO2 izmešu daudzumu, kas ekvivalents 12 koku absorbcijas spējai gadā (aprēķins veikts, atbilstoši “Bywin” metodoloģijai par motorollera un e-divriteņa vides ietekmi). 

  • Telefons:26350760
  • Komanda: Edijs Orols

 

 

Jaunumi

Marts, 2015

Notiek paredzamo aktivitāšu plānošana, ņemot vērā aktuālo līguma noslēgšanas brīdi.
Pabeigta pakalpojuma iepirkuma procedūras sagatavošana un iepirkuma saskaņošana ar LIAA. Uzsākts darbs pie elektriskās piedziņas sistēmas izveides, detalizētā līmenī definējot darba uzdevumus.

Aprīlis, 2015

Iepirkumu procesa uzsākšana. Nepieciešamo izejmateriālu iegāde.
Turpinās darbs pie elektriskās piedziņas sistēmas izveides, detalizētā līmenī definējot darba uzdevumus. Uzsākts darbs pie skrejriteņa prototipa izstrāde, t.i. detalizētā līmenī definējot darba uzdevumus. 

 
Maijs, 2015
 
Iepirkumu procesa uzsākšana. Nepieciešamo izejmateriālu iegāde. Tiek veiktas cenu aptaujas nepieciešamajām izejmateriāliem. Uzsākts darbs pie Progresa pārskata sagatavošanas. 
Notiek elektriskās piedziņas sistēmas elektronikas elementu projektēšana, programmēšana un ražošana. Notiek darbs pie skrejriteņa konstrukcijas pilnveidošanas, rāmja mehāniskās konstrukcijas izveides.
Tiek veidots inovatīvs stūres mehānisms un salocīšanas veids.
 
Jūnijs, 2015
 
Turpinās iepirkumu process. Notiek nepieciešamo izejmateriālu iegāde.
Turpinās darbs pie elektriskās piedziņas sistēmas elektronikas elementu projektēšanas, programmēšanas un ražošanas. Notiek darbs pie skrejriteņa konstrukcijas pilnveidošanas, rāmja mehāniskās konstrukcijas izveides.
Tiek veidots inovatīvs stūres mehānisms un salocīšanas veids.
 
Jūlijs, 2015
 
Darbs pie Projekta grozījumu sagatavošanas, ņemot vērā izmaiņas darbu rezultātos. Tiek gatavoti projekta grozījumu pieprasījums, lai veiktu izmaiņas gan Projekta budžetā, gan aktivitāšu ietvaros paredzētajos darbu uzdevumos. 
Atkārtots darbs pie I Progresa pārskata sagatavošanas. 
Turpinās darbs pie elektriskās piedziņas sistēmas elektronikas elementu projektēšanas, programmēšanas un ražošanas. Turpinās darbs arī skrejriteņa konstrukcijas pilnveidošanas, rāmja mehāniskās konstrukcijas izveides.
Tiek veidots inovatīvs stūres mehānisms un salocīšanas veids.
 
Augusts, 2015
 
Veikti precizējumi progresa pārskatā. Ņemot vērā saņemtos komentārus no LIAA par I progresa pārskatu, uzsākts darbs pie II progresa pārskata.
Tiek gatavoti projekta grozījumu pieprasījums, lai veiktu izmaiņas gan Projekta budžetā, gan aktivitāšu ietvaros paredzētajos darbu uzdevumos. 
Tiek gatavotas izmaiņas un pieprasījums pagarināt Projekta īstenošanās termiņu.
 
Septembris, 2015
 
Turpinās darbs pie II progresa pārskata.
Tiek gatavoti projekta grozījumu pieprasījums, lai veiktu izmaiņas gan Projekta budžetā, gan aktivitāšu ietvaros paredzētajos darbu uzdevumos. 
Tiek gatavotas izmaiņas un pieprasījums pagarināt Projekta īstenošanās termiņu.
Notiek elektriskās piedziņas sistēmas elektronikas elementu projektēšana, programmēšana un ražošana.
Notiek darbs pie skrejriteņa konstrukcijas pilnveidošanas, rāmja mehāniskās konstrukcijas izveides.
Tiek veidots inovatīvs stūres mehānisms un salocīšanas veids.
 
Oktobris, 2015
 
Turpinās iepirkumu process. Nepieciešamo izejmateriālu iegāde.
Pabeigts darbs pie II progresa pārskata.
Veikti precizējumi sagatavotajos projekta grozījumos. 
Notiek atsevišķu komponenšu validācija.
Notiek darbs pie skrejriteņa konstrukcijas pilnveidošanas, rāmja mehāniskās konstrukcijas izveides.
Tiek veidots inovatīvs stūres mehānisms un salocīšanas veids.
Norisinās darbs pie atsevišķu komponenšu pārbaudes un validācijas.
 
Novembris, 2015
 
Tiek plānotas veicamās darbības 3.aktivitātē, kuru plānots uzsākts 2015.g.decembrī vai 2016.g. janvārī.
Tiek plānotas veicamās darbības 4.aktivitātē, kuru plānots uzsākts  2016.g. janvārī vai februārī.
 
Decembris, 2015
 
Turpinās darbs pie atsevišķu komponenšu validācijas.
Notiek darbs pie skrejriteņa konstrukcijas pilnveidošanas, rāmja mehāniskās konstrukcijas izveides.
Tiek veidots inovatīvs stūres mehānisms un salocīšanas veids.
Norisinās darbs pie atsevišķu komponenšu pārbaudes un validācijas.
Uzsākts darbs pie III progresa pārskata.

Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” projekts “Zaļo tehnoloģiju inkubators” (Līg.nr. DL-2014/9)

Doties uz augšu