SIA "Therm Eko"

 

Projekts: jauna inovatīva siltumizolācijas materiāla izstrāde, testēšana un  sertificēšana, virzīšanā tirgū

Līgums: 01.04.2015 - 30.04.2017.

 

Projekta mērķis – izstrādāt, testēt, sertificēt un virzīt tirgū jaunu, inovatīvu siltumizolācijas materiālu. Tā sastāvā ietilpst jau ražošanā esošais IZOPROK materiāls, kā arī pašu ražotas putu polistirola - grafīta granulas.

 

Projekta apraksts – produkts nodrošina CO2izmešu daudzuma mazināšanu atmosfērā. Pēc ekspertu aprēķiniem, izmantojot jaunā inovatīvā siltumizolācijas materiāla plānotos apjomus māju siltināšanā, tiks samazinātas siltumnīcefekta gāzu emisijas par 13,9 tūkst. tonnu CO2 četru gadu laikā. Beramais siltumizolācijas materiāls, tāpat kā parastais materiāls loksnēs, var tiks izmantots kā jaunbūvēs, tā arī veco ēku renovācijas darbos. Šo materiālu pielietojuma sfēra pārsvarā ir privātmāju, kā arī laika posmā no 1880. gada līdz 1970.gadam būvēto ēku un daudzdzīvokļu māju siltināšana.

  • Telefons:29552321
  • Komanda: Igors Usiļonoks

 

 

Jaunumi

Marts, 2016

Turpinās pētniecības darbi ar SIA PAIC (materiālu īpašību pētījumi, materiālu modelēšana, lai noteikt optimālo sastāvu). Turpinās sarunas ar sertificēšanas institūcijām Čehijā un Lietuvā par produkta IZOpearl sertificēšanu. Piedalīšanās starptautiskā izstādē „Māja. Dzīvoklis. 2016.”

Februāris, 2016

Turpinās pētniecības darbi ar SIA PAIC (materiālu īpašību pētījumi, materiālu modelēšana), lai noteikt optimālo sastāvu. Turpinās komunikācijas ar sertificēšanas institūcijām Čehijā un Lietuvā par produkta IZOpearl sertificēšanu. Notiek sagatavošana dalībai izstādei „Māja. Dzīvoklis. 2016.”

Janvāris, 2016

Turpinās pētniecības darbi ar RTU. Notiek komunikācijas ar sertificēšanas institūcijām Baltkrievijā, Polijā par produkta IZOpearl sertificēšanu.

Decembris, 2015

Turpinās pētniecības darbi ar RTU un komunikācijas ar sertificēšanas institūcijām Lietuvā par produkta IZOpearl sertificēšanu. Turpinās kataloga izstrāde kopā ar failiem PDF un DWG formātos ar gataviem universāliem siltumizolācijas tehniskiem risinājumiem siltumizolācijas materiāla IsoPerl izmantošanai arhitektu, projektētāju un būvnieku vajadzībām. Tiek veikti materiāla īpašību pētījumi.

Novembris, 2015

2015. gada 15. novembrī tika palaista ekspluatācijā IZOpearl ražotne: ražošanas iekārta nodota ekspluatācijā. Saražota IZOpearl testa partija.

Izstrādāti un izdoti bukleti par IZOpearl materiālu: www.izopearl.com.

Oktobris, 2015

Turpinās darbs pie iekārtu nodošanas ekspluatācijā, darbs pie bukleta par IZOpearl materiālu un turpinās pētniecības darbi ar RTU.

Septembris, 2015

Oktobrī (15.10-18.10.2015) SIA Thermeko pirmoreiz prezentēs savu jaunu siltumizolācijas materiālu IsoPerl izstādē Māja. Dzīvoklis 2015.

Lai labāk prezentēt IsoPerl īpašības izstrādē tiks izgatavots speciāls izstādes stends.

Izstrādāts buklets par IsoPerl materiālu krievu un latviešu valodā.

Augusts, 2015

Parakstīts līgums ar SIA «Procesu analīzes un izpētes centrs» par IsoPerl rādītāju noteikšanu.

Jūlijs, 2015

SIA Thermeko vadības komanda apmeklēja kursus „Biznesa modelēšana”, kurus vadīja Kārlis Apkalns un Dāvids Štēbelis.

Šie kursi ir domāti uzņēmuma vadītājiem un īpašniekiem, lai apgūtu biznesa modelēšanas priekšrocības, kas palīdz izvērtēt iespējamos biznesa riskus, kā arī novērtēt biznesa paplašināšanas iespējas nākotnē.

Kursi palīdz risināt svarigākas biznesa problēmas:

Kā biznesa ideju pārbaudīt bez dārgiem eksperimentiem? Kā labāk izmantot esošos resursus? Ko tieši pērk Klients? Kā dažādot un uzlabot ienākumu plūsmu?

Šie kursi deva Thermeko komandai praktiskus padomus un idejas, kā veicināt biznesa attīstību mūsu uzņēmumā.

Jūnijs, 2015

Parakstīts līgums ar RTU par materiāla IsoPerl īpašību pētījumiem.

Pētniecības darbos tiks analizēts, kā mainās materiāla īpašības, mainoties sastāvdaļu attiecībai, tiks pētīts, vai ir iespējams izstādāt maisījumus ar dažādu sastāvdaļu attiecību, pielāgojot tos dažādiem tukšumiem ēku sienās.

Izmantojamās izejvielas: grafīta polistirols (apmēram 60-90%) un Izoprok (apmēram 10-40%).

Parakstīti līgumi ar RTU par tehniskā kataloga izstrādi.

Maijs, 2015

Tika saskaņotas līgumu detaļas ar zinātniskām organizācijām. Piemēram, izdomāta stenda konstrukcija pētījumiem.

Aprīlis, 2015

Tika veiktas pārrunas ar pakalpojumu veicējiem – zinātniskām organizācijām.

Pasūtīts materiāls pētījumiem (uzputotas grafita polistirola granulas).

Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” projekts “Zaļo tehnoloģiju inkubators” (Līg.nr. DL-2014/9)

Doties uz augšu