SIA "AFFOC Solutions"

 

Projekts: energoefektīvu sakaru sistēmas tehnoloģiskā risinājuma izveide

Līgums: 01.04.2015 - 30.06.2016.

 

         

Projekta mērķis – izstrādāt jaunu energoefektīvu sakaru sistēmas tehnoloģijas risinājumu, kas nodrošina energoefektīvu, ātru un drošu informācijas pārraidi. Paralēli izstrādāt jaunu optiskajā līmenī pārveidojošu pilnībā optisko kombinēto risinājumu, kas nodrošinās sakaru sistēmas drošu un elastīgu, un energoefektīvu pārraides ātruma pieaugumu.

 

Projekta apraksts – “Energoefektīva sakaru sistēmas tehnoloģija” jeb ESST ir energoefektīvs šķiedru optiskās pārraides sistēmas (ŠOPS) modelis un tehnoloģisko risinājumu kopums, kas nodrošina sakaru līnijas darbību ar būtiski zemāku elektroenerģijas patēriņu.

  • Telefons: 29470321
  • Komanda: Mareks Parfjonovs

 

 

 

Jaunumi

Jūnijs, 2016

Pabeigta energoefektīvā prototipa testēšana ar algoritmu pielāgošanu klienta risinājumam. Izstrādāts vizuālais noformējums tehnoloģijas prezentēšanai. Turpinās darbi pie noformējuma integrēšanas uzņēmuma mājas lapā. Uzsākti un pabeigti darbi pie "ESST" tehnoloģijas sertificēšanas. Iesniegts patenta pieteikums.

Marts, 2016

Pabeigti darbi pie prototipa iegūto datu saskaņošanas ar atbilstošajiem klienta datiem. Pabeigti darbi pie otrā līguma daļas pirmās apakšaktivitātes: Esošā stāvokļa izpēte par energoefektivitātes pētījumiem šķiedru optikā. Turpinās izstrāde jaunam vizuālajam noformējumam idejas prezentācijai. Pabeigti darbi pie potenciālā klienta iekārtu izvērtēšanas. Uzsākts rezultātu novērtējums. Pabeigti darba uzdevumi eksporta iespēju izvērtēšanā un investīcijas projektu meklēšanā inkubācijas pakalpojuma ietvaros.

Februāris, 2016

Pabeigta maketa sastāvdaļu izpēte, kas tika veikta pēc maketa testēšanas. Uzsākta un pabeigta prototipa aprobācija RTU TI ŠOPS laboratorijā. Turpinās izstrāde jaunam vizuālajam noformējumam idejas prezentācijai. Turpinās darbi pie potenciālā klienta iekārtu izvērtēšanas. Izveidoti darba uzdevumi eksporta iespēju izvērtēšanai un investīcijas projektu meklēšanā, inkubācijas pakalpojuma ietvaros.

Janvāris, 2016

Noslēgts līgums par pēdējo aktivitāšu ārpakalpojuma iegādi ar RTU, ETF, TI, kā arī veiktas projekta vadības komandas izmaiņas. Veiksmīgi pabeigta maketa testēšana, šobrīd notiek darbi pie rezultātu salīdzināšanas un sastāvdaļu izpētes. Tiek izstrādāts jauns vizuālais noformējums idejas prezentācijai. Turpinās darbi pie potenciālā klienta iekārtu izvērtēšanas. Darba ilgums - 2 mēneši.

Decembris, 2015

Izvērtēti pretendenta piedāvājumi novembrī izsludinātajam iepirkumam un ir paziņots iepirkuma uzvarētājs - RTU, ETF, TI. Iepirkuma dokumentācija iesniegta LIAA uz izvērtēšanu un tiek gaidīta atbilde. Pēc maketa izstrādes tika uzsākta maketa testēšana, lai pēc testēšanas varētu veikt maketa sastāvdaļu izpēti un to pielāgošanu nākamajām aktivitātēm. Ir uzsākti pirmie darbi pie potenciālā klienta iekārtu izvērtēšanas. Darba ilgums - 2 mēneši

Novembris, 2015

Notiek iepirkuma konkurss par sekojošām apakšaktivitātēm: Esošā stāvokļa izpēte par energoefektivitātes pētījumiem šķiedru optikā; Iepriekšējo pētījumu metožu kritiska analīze un ieteikuma izstrāde; Rekomendācijas izstrāde enerģijas patēriņa samazināšanai šķiedru optikā, balstoties uz iepriekšējo pieredzi citās atbilstošās tehnoloģiskajās jomās. Prototipa / maketa izstrāde, pamatojuma papildinājumu sagatavošana LIAA. Notiek "ESST" maketa darbības testēšana pēc tā izbūves. Sadarbības partneru iekārtu energoefektivitātes testēšana testa klienta projekta ietvaros.

Oktobris, 2015

Procesā: Iepirkuma saskaņošana ar LIAA par neiepirktām aktivitātēm, prototipa / maketa izstrādes uzsākšana, pamatojuma sagatavošana LIAA, oktobra mēnesī tika panākta vienošanās ar Čehijas uzņēmumu Safibra par uzņēmuma ražoto iekārtu pārbaudi uz energoefektivitāti izmantojot ESST ideoloģiju.

Pabeigts: LIAA pārbaude par projekta ieviešanu/uzsākšanu.

Septembris, 2015

Uzsākot pildīt darbus pie darba uzdevumiem - Izstrādātā algoritma pielāgošana izveidotajam testa poligonam un algortima uzlabošana atbilstoši iegūtajiem datiem, kā arī maketa izveides – tika nonākts pie secinājuma, ka šo darba uzdevumu veikšanai ir nepieciešams ilgāks izpildes termiņš nekā projektā definēts. Uzsākot algoritma aprobēšanu un integrēšanu uz izveidoto testa poligonu un to pielāgošana testa poligonam, tika konstatēts, ka testa poligonā esošajām iekārtām ir nepieciešama papildus kalibrēšana katrā atseviška elementā, sakarā ar jaunās tehnoloģijas specifiskumu, lai nodrošinātu nepieciešamo kanālu intervālu starp signāliem, pie dažāda tipa modulācijas formātiem, tādiem kā PSK, IM, DPSK un DQPS un kodēšanas formātiem, tādiem kā  NRZ, RZ, DUO un to kombinācijām.

Balstoties uz šo, ar tehnoloģiju saistīto faktoru, tika nosūtīts pieprasījums par projekta pagarinājumu, tajā pat laikā turpinot darbus, lai sasniegtu projektā definētus mērķus.

Augusts, 2015

Uzsākta blokshēmas izveide un tās uzlabošana atbilstoši iegūtajiem testa datiem. Paralēli tam tika izveidots testa poligons, RTU, ETF, Telekomunikācijas institūta zinātniskajā “ŠOPS” laboratorijā, kā arī uzsākti sagatavošanās darbi izstrādātā algoritma un blokshēmu uzlabošanai un pārnesei uz testa poligonu.

Jūlijs, 2015

Pasūtīti un izpildīti pirmie darbi, saistīti ar datu analīzi izmantojot esošas sakaru sistēmas datus, kuri iegūti no „ŠOPS testpilota” tehniskajiem datiem. Izmantojot iegūtos rezultātus, kas norāda uz iespēju samazināt elektroenerģijas patēriņu, tika uzsākti nākamie darbi – „Blokshēmas izveide”, kas definēti zem projekta aktivitātes – „ESST algoritma izstrāde un testēšana”.

Jūnijs, 2015

Iepirkuma procedūras saskaņošana ar LIAA un iepirkuma uzvarētāja pasludināšana. Uzsākts līguma par ārpakalpojuma sniegšanu saskaņošana ar pakalpojuma sniedzēju.

Maijs, 2015

Pakalpojuma iepirkuma procedūras sagatavošana un iepirkuma konkursa izsludināšana.

Aprīlis, 2015

Projekta komandas izveide, projekta gaitas moduļa izstrāde.

Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” projekts “Zaļo tehnoloģiju inkubators” (Līg.nr. DL-2014/9)

Doties uz augšu