SIA “Biokompozītmateriālu institūts”

 

Projekts: Bioloģiski sairstošu iepakojumam piemērotu organisko polimērmateriālu rūpnieciskās ražošanas uzsākšana

Līgums: 02.04.2015 - 30.06.2016.

 

Projekta mērķis – pamatojoties uz Rīgas Tehniskajā universitātē izstrādāto un patentēto biopolimēru materiālu, kas piemērots sēklu lentām un dažāda veida iepakojuma materiāliem, sagatavot priekšnosacījumus jaunu biopolimēru izstrādājumu rūpnieciskas ražošanas uzsākšanai Latvijā, tādējādi apmierinot arvien pieaugušo pieprasījumu pēc videi draudzīgiem materiāliem. Minētās biokompozītu sēklu lentas jau līdz projekta uzsākšanai ir izgatavotas laboratorijas apstākļos.

 

Projekta apraksts – biokompozītu veido stiegrojamā komponente – celulozes īsšķiedru neaustais materiāls un polimērmatrica. Tā sastāv no biopolimēriem, ko iegūst, izmantojot ekoloģiski drošas ūdens sistēmas: šķīdumi satur tikai netoksiskus komponentus, kuri drīkst nonākt tiešā saskarē ar pārtiku. Materiāls var būt eļļas un ūdens necaurlaidīgs. Biokompozīts noārdās mitrā augsnē (pH ~ 6,5-7), neveidojot toksiskas vielas un nepiesārņojot augsni. Ņemot vērā materiāla īpašības, jāatzīmē tā izmantošanas iespējas lauksaimniecībā.

  • Telefons: 29187403
  • Komanda: Ilmārs Vīksne

 

 

Jaunumi

Jūnijs, 2016

Biopolimēra granulu ražošanas tehnoloģijas pilnveidošana: pamatreceptes piedevu analīze. Sēklu lentu ražošanas līnijas prototipa projektēšana un izgatavošana. Iepirkuma (cenu aptauja) procedūras veikšana un līguma parakstīšana par biopolimēra paraugu testēšanu.

Marts, 2016

Vizuālās identitātes materiālu un mājas lapas izstrāde. Biopolimēra granulu ražošanas tehnoloģijas pilnveidošana: pamatreceptes piedevu analīze. Iepirkuma (cenu aptaujas) procedūras veikšana un līguma parakstīšana par sēklu lentu ražošanas līnijas prototipa projektēšanu un izgatavošanu.

Februāris, 2016

Vizuālās identitātes materiālu un mājas lapas izstrāde. Biopolimēra granulu ražošanas tehnoloģijas pilnveidošana: pamatreceptes piedevu analīze.

Janvāris, 2016

Līguma parakstīšana par vizuālās identitātes materiālu un mājas lapas izstrādi un šo darbu uzsākšana. Biopolimēra granulu ražošanas tehnoloģijas pilnveidošana: pamatreceptes piedevu analīze. Dalība konforencē "Conference on University and Business Cooperation in Central Europe" (28. - 29.01.2016, Budapešta, Ungārija) un projekta rezultātu prezentācija.

Decembris, 2015

Iepirkuma (cenu aptaujas) “Vizuālās identitātes materiālu un mājas lapas izstrāde” rezultātu izvērtēšana , izdevīgākā  piedāvajuma noteikšana un līguma projekta sagatavošana. Biopolimēra granulu ražošanas tehnoloģijas pilnveidošana: pamatreceptes piedevu analīze.

Novembris, 2015

Iepirkuma (cenu aptauja) “Vizuālās identitātes materiālu un mājas lapas izstrāde” veikšana, saņemti 3 piedāvajumi. Dalība izstādē  MIDEST 2015, kas notika Parīze 17.-20.11.2015, kur tika demonstrēti biopolimēra granulu paraugi un no tām izgatavotie eksponāti.

Oktobris, 2015

Pabeigts: progresa pārskata un pavadošo dokumentu sagatavošana. MIDEST 2015 izstādes (Parīze, 17-20.2015) eksponātu dizaina koncepcijas izstrāde un modelēšana uz Solidworks programmas. Izstādes paraugu izgatavošana uz 3D printera no biopolimera materiāla.

Septembris, 2015            

Pabeigts: dalība izstādē Riga Food 2015, 7.-10. septembris. ZTI inkubācijas klientu pusgada progresa pārskata un nākamā perioda plānošanas tikšanās prezentācijā par projekta pirmajiem rezultātiem, 10. septembris. Izstrādāta mājas lapas dizaina izstrādes un programmēšanas tehniskā specifikācija. Izstrādāta plānoto iespieddarbu Tehniskā specifikācija.

Procesā: sēklu lentu ražošanas līnijas prototipa projektēšanas uzdevuma un specifikācijas  sastādīšana.

Augusts, 2015

Procesā: Biopolimēra granulu ražošanas tehnoloģijas izpēte: ekstrūzijas process 2 šneku ekstruderos. Informācijas sagatavošana iespējamiem investoriem: produkts, komanda, investīcijas, sasniedzamie mērķi un cita.

Pabeigts: informācijas un materiālu sagatavošana izstādei  Riga Food 2015 (2.-5. septembris).

Jūlijs, 2015        

Procesā: biopolimēra granulu ražošanas tehnoloģijas izpēte: ekstrūzijas process 2 šneku ekstruderos. Mājas lapas dizaina izstrādes un programmēšanas tehniskās specifikācijas sagatavošana. Sēklu lentu ražošanas līnijas prototipa un to galveno komponentu skiču varianta izstrade izmantojot Solidworks datorprogrammu.

Jūnijs, 2015

Procesā: biopolimēra granulu ražošanas tehnoloģijas pilnveidošana: pamatreceptes piedevu analīze. Iespieddarbu tehniskās specifikācijas sagatavošana. Lietoto divšneku ekstruderu piedāvājuma apkopošana un analīze. Sēklu lentu ražošanas līnijas prototipa koncepcijas izstrāde un informācijas apkopošana par tās iespējamām  komponentēm.

Maijs, 2015

Procesā: biopolimēra granulu ražošanas tehnoloģijas pilnveidošana: pamatreceptes piedevu analīze. Biopolimēra granulu pamatreceptei piemērotu divšneku ekstruderu tehnisko prasību noteikšana. Pabeigts: iepirkuma komisijas izveidošana, tehniskās specifikācijas, tehniskā un finanšu piedāvājumu formu, kā arī citu nepieciešamo dokumentu izstrāde

Aprīlis, 2015      

Pabeigts: Līguma ar LIAA par neliela apjoma grantu shēmas projekta īstenošanu parakstīšana.

Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” projekts “Zaļo tehnoloģiju inkubators” (Līg.nr. DL-2014/9)

Doties uz augšu