SIA "LED SERVICE"

 

Projekts: ielas LED gaismekļu regulācijas ierīču un sistēmas izstrāde un attīstīšana

Līgums: 08.04.2015 - 30.06.2016.

 

Projekta mērķis –  radīt jaunu produktu – telemetrijas kontroles iekārtas un sistēmu ielas gaismekļu monitoringa veikšanai un attālinātai vadībai.

 

Projekta apraksts – projekta ietvaros plānots izveidot ielas LED gaismekļu regulācijas ierīces un izstrādāt integrētu ielas apgaismojuma regulācijas sistēmu. Tiks izstrādāti gan atsevišķi gaismekļu kontrolieri, gan ar barošanas blokiem integrēti gaismekļu kontrolieri, kas ir unikāls risinājums apgaismojuma tirgū. Papildus tiks attīstīta visas pilsētas apgaismojuma regulācijas sistēma kopumā, kas paredz arī savietojamību ar gaismas līmeņa sensoriem un bezvadu sakaru nodrošināšanai paredzētajām antenām, kā arī tiks izveidota unikāla, integrēta gaismekļu sistēmas IT programmatūra.

 

  • Telefons: 29138573
  • Komanda: Ansis Avotiņš

 

Jaunumi

Jūnijs, 2016

Tirgus cenas aptauja testa partijas ražošanai. Izstādēs iegūto kontaktu apzināšana, iegūto materiālu apstrāde. Segmenta kontrollera paralēlo GPRS pieprasījumu testēšana un atkļūdošana. TALQ protokola implementācija –  configuration serviss. Projekta vadība, komunikācija ar sadarbības partneriem (ZTI, LIAA u.c.).  Projekta publicitātes nodrošināšana. Materiālu sagatavošana un nosūtīšana ZTI. Darbs pie DeMinimis veidlapas aizpildīšanas.

Marts, 2016

Nomainīts uzņēmuma nosaukums – “CitIntelly”. Dalība izstādē Light & Building 2016, TALQ stendā. Jaunā segmenta kontrollera plates atkļūdošana un programmēšana, testu veikšana, testu rezultātu analīze un atkļūdošana. Iesniegts projekta pagarinājums.

Februāris, 2016

Ir uzsākts uzņēmuma nosaukuma maiņas process, kas būs vienāds ar izstrādātā produkta nosaukumu – “CitIntelly”. Tiek veikts darbs pie jaunās mājaslapas izstrādes. Uzsākta izdales materiālu gatavošana. Tiek plānota uzņēmuma dalība izstādē Light & Building 2016, TALQ stendā (vismaz pirmās divas dienas). Jaunā segmenta kontrollera plates atkļūdošana un programmēšana, testu veikšana, testu rezultātu analīze un atkļūdošana. Lampas kontrolleris ir pabeigts.

Janvāris, 2016

IT programmatūras izstrādātāja maiņa, jauna līguma slēgšana.  Preču zīmes iepirkuma dokumentācijas sagatavošana, iepirkuma veikšana. Līguma slēgšana ar uzvarētāju. Jaunā gaismas kontrollera plates atkļūdošana un programmēšana, testu veikšana, testu rezultātu analīze un atkļūdošana. Jaunā segmenta kontrollera (2. versija) fiziska modeļa izveide. Testu plānošana un pirmo testu veikšana. Projekta vadība, komunikācija ar sadarbības partneriem (ZTI, LIAA u.c.). Projekta publicitātes nodrošināšana. Konsultācijas ar ZTI par ārējo ekspertu piesaisti eksporta veicināšanas konsultācijām. Ekspertu piesaistes plānošana, tirgus definēšana. Ārējā eksperta/konsultanta piesaiste.

Decembris, 2015

Turpinās tiirgus izpēte (produktam, gaismas un segmenta kontrolleriem) un konkurentu produktu izpēte. TALQ standarta izpēte un integrēšana gan kontrolleru fiziskajos modeļos, gan IT programmatūrā. Turpinās programmatūras izstrādes pirmā etapu uzsākšana un nākamo etapu definēšana. Turpinās produkta nosaukuma un dizaina skiču veidošana. Turpinās  jaunā gaismas kontrollera plates atkļūdošana un programmēšana, testu veikšana. Pabeigta jaunā segmenta kontrollera (2. versija) projektēšana, detaļu pasūtīšana.  Projekta vadība, komunikācija ar sadarbības partneriem (ZTI, LIAA u.c.). Projekta publicitātes nodrošināšana. Ārējā eksperta/konsultanta piesaiste. Noslēgts līgums ar Renāru Jansonu.

Novembris, 2015

Turpinās tiirgus izpēte (produktam, gaismas un segmenta kontrolleriem) un konkurentu produktu izpēte. TALQ standarta izpēte un integrēšana gan kontrolleru fiziskajos modeļos, gan IT programmatūrā. Turpinās programmatūras izstrādes pirmā etapu uzsākšana un nākamo etapu definēšana. Pabeigta kontrollera plates testēšana, atkļūdošana un programmēšana gaismekļu regulācijas ierīcei un segmenta kontrollera plates testēšana, atkļūdošana un programmēšana gaismekļu regulācijas sistēmai. Turpinās jaunā gaismas kontrollera plates projektēšana un detaļu pasūtīšana. Turpinās projekta vadība, komunikācija ar sadarbības partneriem (ZTI, LIAA u.c.). Projekta publicitātes nodrošināšana. Prezentācija ZTI par projekta ideju un progresu. Pabeigta NAGS projekta inkubācijas pakalpojumu pārskata perioda atskaite. Pabeigta Starpposma pārskata gatavošana un iesniegšana LIAA. Notikusi LIAA pārstāvju vizīte projekta realizēšanas vietā un projekta pārbaude. Prototipu demonstrēšana darbībā.

Oktobris, 2015

Turpinās tiirgus izpēte (produktam, gaismas un segmenta kontrolleriem) un konkurentu produktu izpēte. TALQ standarta izpēte un integrēšana gan kontrolleru fiziskajos modeļos, gan IT programmatūrā. Sadarbība ar TALQ asociāciju. Turpinās programmatūras izstrādes etapu definēšana. Turpinās kontrollera plates atkļūdošana un programmēšana gaismekļu regulācijas ierīcei. Turpinās segmenta kontrollera plates atkļūdošana un programmēšana gaismekļu regulācijas sistēmai. Turpinās projekta vadība, komunikācija ar sadarbības partneriem (ZTI, LIAA u.c.). Projekta publicitātes nodrošināšana.

Septembris, 2015

Turpinās tirgus izpēte (produktam, gaismas un segmenta kontrolleriem) un konkurentu produktu izpēte. Turpinās TALQ standarta izpēte un integrēšana gan kontrolleru fiziskajos modeļos, gan IT programmatūrā. Turpinās IT ārpakalpojumu tehniskās specifikācijas gatavošana programmatūrai. Noslēgts līgums Nr.L01/0915 "Par LED ielas gaismekļu regulācijas ierīču un sistēmas izstrādes un attīstīšanas datu uzskaites sistēmas programmēšanu" ar SIA "AC Management". Turpinās kontrollera plates atkļūdošana un programmēšana gaismekļu regulācijas ierīcei. Turpinās segmenta kontrollera plates atkļūdošana un programmēšana gaismekļu regulācijas sistēmai. Turpinās projekta vadība, komunikācija ar sadarbības partneriem (ZTI, LIAA u.c.). Projekta publicitātes nodrošināšana. Prezentācija ZTI par projekta ideju un progresu.

Augusts, 2015

Turpinās tirgus izpēte (produktam, gaismas un segmenta kontrolleriem) un konkurentu produktu izpēte. Turpinās TALQ standarta izpēte un integrēšana gan kontrolleru fiziskajos modeļos, gan IT programmatūrā. Turpinās IT ārpakalpojumu tehniskās specifikācijas gatavošana programmatūrai. Tiek gatavots līgums ar "AC Management SIA". Kontrollera plates atkļūdošana gaismekļu regulācijas ierīcei. Kontrollera plates programmēšana gaismekļu regulācijas ierīcei. Segmenta kontrollera plates projektēšana gaismekļu regulācijas sistēmai. Turpinās projekta vadība, komunikācija ar sadarbības partneriem (ZTI, LIAA u.c.). un projekta publicitātes nodrošināšana.

Jūlijs, 2015

Turpinās tirgus izpēte (produktam, gaismas un segmenta kontrolleriem) un konkurentu produktu izpēte. Pabeigta cenu aptaujas veikšana, detaļu pasūtīšana. Turpinās TALQ standarta izpēte un piemērošanas iespēju analīze.Turpinās IT ārpakalpojumu sniedzēju iepirkums un tehniskās specifikācijas gatavošana programmatūrai. Pabeigta kontrollera plates projektēšana gaismekļu regulācijas ierīcei. Turpinās projekta vadība, komunikācija ar sadarbības partneriem (ZTI, LIAA u.c.). Projekta publicitātes nodrošināšana.Turpinās Projekta pagarinājuma pieprasījums LIAA un avansa pieprasījums LIAA.

Jūnijs, 2015

Tirgus izpēte (produktam, gaismas un segmenta kontrolleriem). Konkurentu produktu izpēte. Cenu aptauju un saistītās dokumentācijas sagatavošana. IT ārpakalpojumu sniedzēju iepirkuma dokumentācijas gatavošana. TALQ standarta izpēte un piemērošanas iespēju analīze. Mērīšanas mezgla testēšana gaismekļu regulācijas ierīcei. Mērīšanas mezgla testēšanas rezultātu analīze un atkļūdošana gaismekļu regulācijas ierīcei. Projekta vadība, komunikācija ar sadarbības partneriem (ZTI, LIAA u.c.). Projekta publicitātes nodrošināšana.

Maijs, 2015

Tirgus izpēte (produktam, gaismas un segmenta kontrolleriem). Konkurentu produktu izpēte. Projekta darba komandas pieņemšana darbā. Tehniskās specifikācijas izveide gaismekļu regulācijas ierīču un sistēmas izstrādei. Kontrollera piemēroto testēšanas standartu apskats un apkopojums. Mērīšanas mezgla projektēšana gaismekļu regulācijas ierīcei. Mērīšanas mezgla fiziskā modeļa izveide gaismekļu regulācijas ierīcei.  Komunikācija ar sadarbības partneriem (ZTI, LIAA u.c.)

 

Aprīlis, 2015

Projekta uzsākšana, aktivitāšu un darba plāna sagatavošana. Projekta darba komandas pieņemšana darbā. Tirgus izpēte (produktam, gaismas un segmenta kontrolleriem). Komunikācija ar sadarbības partneriem (ZTI, LIAA u.c.). Kontrollera piemēroto testēšanas standartu apskats un apkopojums.

Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” projekts “Zaļo tehnoloģiju inkubators” (Līg.nr. DL-2014/9)

Doties uz augšu