SIA "LL Innovation"

 

Projekts: elektroaudita programmrīka “El Port” attīstīšana līdz piedāvāšanai tirgū

Līgums: 01.06.2015 - 31.03.2016.

 

Projekta mērķis –  nodrošināt tādu produkta attīstības un gatavības līmeni, lai to būtu iespējams piedāvāt tirdzniecībā 2016. gada martā, pilnveidojot izstrādāto elektrosistēmu audita metodiku un piemērojot tiešsaistes programmrīku ērtākai lietošanai praksē.

 

Projekta apraksts –elektroaudita programmrīks sniedz iespēju uzņēmumiem, tostarp ražošanas uzņēmumiem, uzlabot savu konkurētspēju, mazinot elektroenerģijas izmaksas uz produkcijas vienību, kā arī ļauj samazināt regulārajām energosistēmu apkopēm un bojāto iekārtu nomaiņai nepieciešamos līdzekļus. Projektā veicamie darbi ir metodikas testēšana ražošanas uzņēmumos un komerciālās ēkās, aprēķinu formas izveide programmas veidā un tās testēšana, tirgus izpēte mērķa valstīs, kā arī informācijas un materiālu pielāgošana mērķa tirgiem.

  • Telefons: 29498335
  • Komanda: Gints Lūsis

 

Jaunumi

 

Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” projekts “Zaļo tehnoloģiju inkubators” (Līg.nr. DL-2014/9)

Doties uz augšu