SIA AV Recycling

 

Projekts: SIA "AV RECYCLING" produkta - aukstā asfalta maisījuma - izstrāde un ieviešana ražošanā

 

Līgums: 09.09.2015 - 09.09.2016.

 

Projekta mērķis – pilnveidot “Smart asfalt” (aukstā asfalta) recepti tā nostiprināšanai un sertificēšanai Eiropas tirgū, veicot nepieciešamās pētniecības un attīstības aktivitātes, sadarbībā ar zinātnisko partneri- Trondheimas Zinātnes un Tehnoloģiju universitāti (NTNU).

 

Projekta apraksts – Projekts tiek īstenots, lai attīstītu jaunu produktu – aukstā asfalta maisījumu, kuru iespējams izmantot jebkuros laika apstākļos. Tā izmantošana ceļu būvē sniegs 90% izmešu samazinājumu, bet ražošanas procesā 60% CO2 samazinājumu salīdzinājumā ar šobrīd nozarē izmantotajām tehnoloģijām. Tā ir ievērojami vienkāršota ceļa remonta darbu tehnoloģija. Projekta ietvaros tiks izstrādāta produkta recepte atbilstoši Norvēģijas ceļu remonta prasībām, veikta testēšana un kvalitātes kontroles sistēmas izveide.

 

 

 

 

Jaunumi

Februāris, 2016

Sadarbībā ar ZTI noslēgts līgums ar "Gateway Baltic" par eksporta veicināšanas pakalpojumiem Norvēģijas tirgū. Noslēgts līgums par prototipa ražošanu, iekārtu tehnoloģijas līmeņa novērtēšanu un nepieciešamo uzlabojumu veikšanu, kā arī uzlabotās tehnoloģiskās kartes izstrādi. Veiktas pārrunas ar Holandes uzņēmumiem par eksperimentālā testa laukuma ierīkošanu ilgtermiņa testiem. Uzsākta nodevuma par prototipa piegādi izpildīšana: tai skaitā iekārtu tehnoloģijas līmeņa novērtēšana un nepieciešamo uzlabojumu veikšana, kā arī uzlabotās tehnoloģiskās kartes izstrāde.

Janvāris, 2016

Apstiprināti līguma grozījumi LIAA par Prototipa izveides iekārtu pielāgošanu un pielāgotās asfalta ražotnes darbināšanu apvienošanu vienā aktivitātē.  Veikta cenu aptauja par ārpakalpojuma iepirkumu par prototipa ražošanu, iekārtu tehnoloģijas līmeņa novērtēšanai un nepieciešamo uzlabojumu veikšanai, kā arī uzlabotās tehnoloģiskās kartes izstrādei un materiālu piegādei. Noslēgts līgums par materiālu piegādi prototipa izgatavošanai. Apmeklēti potenciālie materiālu piegādātāji Krievijā, veiktas pārrunas par Krievijas uzņēmumu līdzdalību tehnoloģijas izstrādē.

Decembris, 2015

Dokumentu sagatavošana ārpakalpojuma iepirkumam par prototipa ražošanu, iekārtu tehnoloģijas līmeņa novērtēšanai un nepieciešamo uzlabojumu veikšanai, kā arī uzlabotās tehnoloģiskās kartes izstrādei.

Novembris, 2015

Saņemts RTU nodevums par "Inovatīvā asfalta formulas izstrādi". Uz tā bāzes izstrādāta "recepte" eksperimentālās asfalta partijas ražošanai. Veikta nepieciešamo materiālu un izejvielu iegāde no Igaunijas uzņēmuma "EHITUSABITEHNIKA". Uz SIA "AV Recycling" iekārtas veikta eksperimentālās partijas ražošana, saskaņā ar RTU nodevuma rekomendācijām. Eksperimentālās partijas kvalitātes novērtējums un laboratoriskie testi. Eksperimentālās partijas ieklāšana ilgtermiņa testiem ārtelpās SIA "P&B Port" teritorijā, platību un iekārtu īre.

Oktobris, 2015

Noslēgts pakalpojuma līgums par "Inovatīvā asfalta formulas izstrādi un analīžu veikšanu ar RTU, prototipa ražošanai nepieciešamo materiālu un izejvielu definēšana, cenu aptauja un līguma ar piegādātāju slēgšana, dokumentu saskaņošana ar LIAA,  testa metožu saskaņošana un iekārtu novērtējums, darba vizīte Trondheimas Universitātē, veicamo darbu saskaņošana.

Septembris, 2015

Līguma noslēgšana ar LIAA.

Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” projekts “Zaļo tehnoloģiju inkubators” (Līg.nr. DL-2014/9)

Doties uz augšu