SIA CONAK STEEL

Projekts: Atjaunojamo energoresursu un biomasas energoefektīvas kaltēšanas risinājumu izstrāde un ieviešana

Līgums: 15.09.2015 - 31.07.2016.

Projekta mērķis – izstrādāt un ieviest inovatīvus energoefektivitātes risinājumus kaltēšanas procesā un tehnoloģijā, veicināt resursu pilnvērtīgu izmantošanu un vides ilgtspēju.

 

Projekta apraksts – tiks izstrādāts konveijera tipa, universāls, mobils kaltes prototips ar inovatīvu, uz pētījumiem balstītu risinājumu gaisa recirkulācijas jomā.  Tiks nodrošinātas uz aprēķiniem un mērījumiem balstītas, dažādiem materiāliem piemērotas, energoefektīvas kaltes iestatījumu kombinācijas optimālai kaltēšanai. Iestatīšana plānota atkarībā no biomasas veida - lucernas siens, digestāts, graudi, sēklas, saknes u.c. Izmantojot gaisa recirkulācijas sistēmu tiks nodrošināts energoefektīvs kaltēšanas process saglabājot materiālos to uzturvērtības – olbaltumvielas un proteīnus.

  • Komanda: Andris Kronbergs
  • E-pasts:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Jaunumi

Jūlijs, 2016

 

Iepirkumu rezultātu saskaņošana ar LIAA. Līguma slēgšana par tehnoloģiskās lentas iegādi. Publicitātes nodrošināšana.

 

Jūnijs, 2016

Sarakste ar LIAA par maksājuma pieprasījumu, dokumentu precizēšana. Iepirkuma izsludināšana par tehnoloģiskās lentas iegādi. Iepirkuma izsludināšana par kaltes vadības sistēmas izstrādi. Iepirkuma rezultātu apkopošana. Publicitātes nodrošināšana

Marts, 2016

Progresa pārskata iesniegšana. Daļēji ieviests līgums par Biomasas kaltes projektēšanu, metāla konstruktīvo daļu ražošanu. Iepirkuma rezultātu un to dokumentācijas saskaņošana ar LIAA. Sadarbība ar līgumslēdzējiem pakalpojumu līgumu kvalitatīvai realizēšanai. Īstenots līgums par Ventilatoru iegādi. Pagarināts noslēgtais līgums par pakalpojumu: biomasas tehnoloģiskās lentas iegāde. Pētījums: Dažādu biomasu efektīvas kaltēšanas tehnoloģiskā procesa izpēte.

Februāris, 2016

Iepirkuma dokumentācijas saskaņošana ar LIAA. Sadarbība ar līgumslēdzējiem, pakalpojumu līgumu kvalitatīvai realizēšanai. Noslēgts un pagarināts līgums par ventilatoru iegādi. Pagarināts noslēgtais līgums par pakalpojumu: biomasas tehnoloģiskās lentas iegāde. Veikts pētījums par dažādu biomasu efektīvas kaltēšanas tehnoloģiskā procesa izpēti. 

Janvāris, 2016

Iepirkuma dokumentācijas saskaņošana ar LIAA. Sadarbība ar līgumslēdzējiem pasūtījumu kvalitatīvai realizēšanai. Noslēgts līgums par pakalpojumu - kaltes prototipa projektēšana, metāla konstruktīvo daļu ražošana. Noslēgts līgums par pakalpojumu - biomasas tehnoloģiskās lentas iegāde. Iepirkuma rezultātu saskaņošana ar LIAA.

Decembris, 2015

Turpinās iepirkuma dokumentācijas un rezultātu saskaņošana ar LIAA. Notiek darbs pie publicitātes nodrošināšanas. Turpinās sadarbība ar līgumslēdzējiem, pasūtījumu kvalitatīvai realizēšanai.

Novembris, 2015

Iepirkuma dokumentācijas saskaņošana ar LIAA, līgumu slēgšana ar uzņēmumiem, kas uzvarējuši cenu aptaujās, sadarbība ar līgumslēdzējiem, pasūtījumu kvalitatīvai realizēšanai, publicitātes nodrošināšana. Iviesta avansu maksājumu saņēmšana.

Oktobris, 2015

Procesā: pakalpojuma iepirkuma procedūras sagatavošana, iepirkuma dokuemntācijas saskaņošana ar LIAA, avansa maksājuma pieprasījuma un pavaddokumentu sagatavošana, līgumu slēgšana ar uzņēmumiem, kas uzvarējuši cenu aptaujās.

Septembris, 2015

Procesā: pakalpojuma iepirkuma procedūras sagatavošana, iepirkuma dokuemntācijas saskaņošana ar LIAA, avansa maksājuma pieprasījuma un pavaddokumentu sagatavošana, līgumu slēgšana ar uzņēmumiem, kas uzvarējuši cenu aptaujās.

Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” projekts “Zaļo tehnoloģiju inkubators” (Līg.nr. DL-2014/9)

Doties uz augšu