SIA MHD Research Centre

Projekts: Energoefektīva alumīnija kausējuma sūkņa izstrāde

 

Līgums: 15.09.2015 - 14.03.2016.

Projekta mērķis- Izsrādāt jaunu energoefektīvu alumīnija kausējuma sūkni - par pamatu izmantojot Latvijas Universitātes fizikas institūta izstrādnes, kas paredz cilindrisku rotējošu pastāvīgo magnētu sistēmu izmatošanu kustības inducēšanai šķidros metālos.

 

Projekta apraksts- Pastāvīgo magnētu tehnoloģijām attiecībā pret pašreiz plaši izmantotajiem 3-fāzu induktoriem ir vesela rinda priekšrocību. Līdz šim pastāvīgo magnētu sistēmas izmantoja praktisi tikai metāliem ar relatīvi zemu kušanas temperatūru, jo bija iespājams izmantot plāmnas rezervatūru un kanālu sienas, kas ļāva saniegt ievērojasmas magnētiksā lauka intensitātes vērtības šķidrajā metālā, izmantojot arī patstāvīgos magnētus. 

  • Komanda: Toms Beinerts

 

 

Jaunumi

Februāris, 2016

Noslēgts līgums par prototipa materiālu piegādi un izgatavošanas pakalpojumiem. Norit darbs pie prototipa izgatavošanas.

Janvāris, 2016

Noslēgts līgums ar prototipa izgatavošanai nepieciešamo tehnoloģisko komponenšu piegādātāju. Uzsākta cenu aptauja par prototipa materiālu piegādi un izgatavošanas pakalpojumiem.

Decembris, 2015

Sadarbībā ar zinātnisko institūciju izstrādāta prototipa komponenšu specifikācija un uzsākta cenu aptauja piegādēm. Uzsākta mārketinga aktivitāšu īstenošana. Uzņēmuma pārstāvis devās ārvalstu komandējumā, lai tiktos ar potenciālajiem komercializācijas sadarbības partneriem.

Novembris, 2015

Pabeigta pētniecības pakalpojumu cenu aptaujas piedāvājumu izvērtēšana, noslēgts līgums ar zinātnisko institūciju. Veikta cenu aptauja projekta mārketinga aktivitātēm. LIAA  iesniegts avansa pieprasījums.

Oktobris, 2015

Noslēgts līgums ar LIAA un uzsākta projekta īstenošana. Ar LIAA saskaņots projekta iepirkumu plāns. Uzsākta cenu aptauja pētniecības ārpakalpojumiem.  Uzņēmuma pārstāvis devās divos ārvalstu komandējumos, lai tiktos ar potenciāliem komecializācijas sadarbības partneriem.

Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” projekts “Zaļo tehnoloģiju inkubators” (Līg.nr. DL-2014/9)

Doties uz augšu