Pirmsinkubācijas atbalsta fonda otrais uzsaukums tiek atvērts 2014. gada 1. septembrī.

Ideju autori tiek aicināti aizpildīt Pirmsinkubācijas atbalsta fonda otrā uzsaukuma pieteikuma anketu no 2014. gada 1. septembra līdz 2014. gada 15. septembrim http://giic.lv/anketa.

 

Otrajā uzsaukumā slēgt Pirmsinkubācijas līgumu tiks aicinātas 20 biznesa ideju komandas (ar nosacījumu, ka tās atbilst de minimis atbalsta piešķiršanas nosacījumiem). 

Apstiprināto ideju nosaukumi un informācija par idejas iesniedzēju (vārds, uzvārds, ja iesniedzējs ir fiziska persona, vai arī nosaukums, ja iesniedzējs ir juridiska persona) tiks publicēti ZTI mājas lapā www.giic.lv 2014. gada 30. septembrī.

Ideju autori tiek aicināti aizpildīt Pirmsinkubācijas atbalsta fonda otrā uzsaukuma pieteikuma anketu no 2014. gada 1. septembra līdz 2014. gada 15. septembrim http://giic.lv/atbalsts/anketa.

Otrajā uzsaukumā slēgt Pirmsinkubācijas līgumu tiks aicinātas 20 biznesa ideju komandas (ar nosacījumu, ka tās atbilst de minimis atbalsta piešķiršanas nosacījumiem).

Lūdzam iepazīties ar Pirmsinkubācijas fonda atbalsta saņēmēju atlases un atbalsta sniegšanas metodiku.

Vērtēšanas komisija sagatavos un uz anketā norādīto e-pastu nosūtīs lēmumu par katru iesniegto ideju. Apstiprināto ideju nosaukumi un informācija par idejas iesniedzēju (vārds, uzvārds, ja iesniedzējs ir fiziska persona, vai arī nosaukums, ja iesniedzējs ir juridiska persona) tiks publicēti ZTI mājas lapā www.giic.lv 2014. gada 14.oktobrī.

Desmit darba dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas apstiprināto biznesa ideju komandas tiks aicinātas iesniegt aizpildītu un parakstītu de minimis uzskaites veidlapu vienā eksemplārā personīgi ierodoties ZTI –Rīgā, Pulka ielā 3/3, 2.stāvā., (atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.313 „Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem”)

Pēc de minimis uzskaites veidlapas izvērtēšanas ZTI aicinās apstiprināto biznesa ideju komandas slēgt Pirmsinkubācijas pakalpojumu līgumu.

Lūdzam iepazīties ar Pirmsinkubācijas pakalpojumu līguma formu.


2014. gada 16. oktobrī notiks ZTI informatīvais seminārs apstiprināto biznesa ideju komandām. Informatīvajā seminārā ZTI informēs un detalizēti iepazīstinās biznesa idejas komandas ar Pirmsinkubācijas procesu - pieejamo pakalpojumu klāstu, pieejamo finansējumu un tā izmantošanas kārtību, kā arī laika grafiku.

Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” projekts “Zaļo tehnoloģiju inkubators” (Līg.nr. DL-2014/9)

Doties uz augšu