Zaļo tehnoloģiju inkubators 15. janvārī organizē semināru – Komercnoslēpumi

Seminārs notiek Zaļo tehnoloģiju inkubatora telpās, Pulka ielā 3, Rīgā, 15. janvārī 14.30 – 15.30.

Maldīgs ir uzskats, ka jebkāda informācija, kas, nonākusi darbinieka vai citas personas rīcībā, ir uzskatāma par komercnoslēpumu un tādējādi automātiski aizsargājama. Tādējādi svarīgi zināt, kas ir komercnoslēpums un kādus pasākumus veikt, lai to nosargātu. Jo īpaši par šiem pasākumiem ir jādomā uzņēmumiem, kura darbībā tiek radīts vai izmantots intelektuālais īpašums. Prezentācijā tiks aplūkoti šādi temati: komercnoslēpuma definīcija Latvijas tiesībās; Darba likuma noteikumi un darba devēja pasākumi komercnoslēpuma aizsardzībai; Informācijas atklātības likuma noteikumi; komercnoslēpuma nozīme konkurences tiesību pārkāpumos; praksē biežākās strīdus situācijas; atbildība par komercnoslēpuma izpaušanu vai izmantošanu un praktiski ieteikumi.

Lektore: Līga Fjodorova - Zvērināta advokāte, Zvērinātu advokātu birojs Borenius.

Lūdzam savu dalību pieteikt līdz 2015. gada 12. janvārim.

Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” projekts “Zaļo tehnoloģiju inkubators” (Līg.nr. DL-2014/9)

Doties uz augšu