Par pirmsinkubācijas pakalpojumu sniegšanas termiņa pagarinājumu

11.01.2016.

Tā kā Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada perioda programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” atbalstītajām aktivitātēm ir izveidojies finansējuma ietaupījums un joprojām ir liela interese par pirmsinkubācijas pakalpojumiem, LR Ekonomikas ministrija ir ierosinājusi pagarināt pirmsinkubācijas pakalpojumu sniegšanu vēl uz vienu gadu. Ministrija ir izstrādājusi un saskaņošanai nodevusi grozījumus Norvēģijas finanšu instrumenta programmas   “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā”  īstenošanas kārtībā, kas paredz palielināt pirmsinkubācijas pakalpojumu saņēmējiem pieejamo finansējumu un šo pakalpojumu sniegšanu pagarināt līdz 2017. gada 30. aprīlim.

 

Līdz ar grozījumu spēkā stāšanās brīdi, Zaļo tehnoloģiju inkubators, kurš nodrošinās pirmsinkubācijas pakalpojumus, izsludinās 6. kārtas uzsaukumu, uz kuru varēs pieteikties biznesa ideju autori. Lai pieteiktos uz pirmsinkubācijas pakalpojumu saņemšanu, biznesa ideju autoriem būs jāaizpilda anketa Zaļo Tehnoloģiju inkubatora tīmekļa vietnē.  Šobrīd ir plānots, ka 6. kārtas uzsaukums tiks izsludināts 2016. gada marta otrajā pusē. 

Pirmsinkubācijas fonda mērķis ir veicināt jaunu komercdarbības aktivitāšu uzsākšanu, sniedzot atbalstu fiziskām personām un komersantiem inovatīvu biznesa ideju izstrādei un sākotnējai pārbaudei Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada perioda programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” atbalstītajās jomās, lai veicinātu komercdarbības pieaugumu.

Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” projekts “Zaļo tehnoloģiju inkubators” (Līg.nr. DL-2014/9)

Doties uz augšu