SIA “Biokompozītmateriālu institūts” piedalās izstādē «Tech Industry 2016»

03.12.2016.

No 1. līdz 3 decembrim RTU spin-off jeb pašu dibinātais uzņēmums SIA «Biokompozītmateriālu institūts» piedalās Izstādē «Tech Industry 2016», kas ir lielākā šāda veida izstāde Baltijas valstīs.  Izstādes dalībniekiem varēja ka pirmie iepazīties ar SIA «Biokompozītmateriālu institūta» un Studentu konstruktoru birojam piesaistītā SIA «Temeso» kopīgi izstrādāto sēklu lentu ražošanas prototipu, kura uzdevums ir precīzas izsējas biodegradablo biokompozītu sēklu lentu ražošana.

Darbs pie prototipa pilnveidošanas vēl turpināsies līdz 2017. gada februārim, kad prototipam jābūt pilnībā gatavam un varēs uzsākt sēklu lentu ražošanas tehnoloģijas eksperimentālo pārbaudi, lai atrastu labāko seklu lentas variantu un izgatavošanas procesu.

Sēklu lentu ražošanas prototips

Ar prototipu un SIA “Biokompozītmateriāla institūts” īstenotā Neliela apjoma grantu shēmas projekta mērķiem tika iepazīstināta arī LTV7 raidījuma “Dzīve šodien ”filmēšanas grupa.

I.Vīksne iepazīstina LTV7 filmēšanas grupu ar sēklu lentu ražošanas prototipu.

Produktu attīstība notiek projekta “Iepakojumam piemērotu biodegradablu organisko polimērmateriālu ražošana” vienošanās Nr. NP-2015/8 (projekta Nr. NOFI/LV06/NAGS/02/2) ietvaros, kas tiek īstenots ar Norvēģu finanšu instrumenta un LIAA atbalstu.

                                                                     

                                    

Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” projekts “Zaļo tehnoloģiju inkubators” (Līg.nr. DL-2014/9)

Doties uz augšu