Juridisko pakalpojumu sniegšana - iepirkumu rezultātu paziņojums

Iepirkumu „Juridisko pakalpojumu sniegšana SIA “Green Industry Innovation Center” projekta “Zaļo tehnoloģiju inkubators” (Līg.Nr.DL-2014/9) administratīvo funkciju atbalstam” (ID nr. GIIC/2014 5.1.001) un „Juridisko pakalpojumu sniegšana SIA “Green Industry Innovation Center” projekta “Zaļo tehnoloģiju inkubators” (Līg.Nr. DL-2014/9) klientiem inkubācijas etapā” (ID nr. GIIC/2014 5.1.003) lēmuma pieņemšanas datums 25.09.2014. (Protokoli nr. 5.1.001/2 un nr. 5.1.003/2) 

Pretendents, kuram tika piešķirtas līguma slēgšanas tiesības abos iepirkumos ir Zvērinātu advokātu birojs "Rasa un Ešenvalds". Paredzamā līgumu summa ir attiecīgi EUR 11 325 (bez PVN) un EUR 38 000 (bez PVN).

Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” projekts “Zaļo tehnoloģiju inkubators” (Līg.nr. DL-2014/9)

Doties uz augšu