Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana - iepirkuma rezultātu paziņojums

Iepirkuma „Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana SIA "Green Industry Innovation Center" projekta “Zaļo tehnoloģiju inkubators” (Līg.Nr.DL-2014/9) ietvaros” (ID nr. GIIC/2014 5.1.010) lēmuma pieņemšanas datums 31.10.2014. (Protokols nr. 5.1.010/2)

Pretendents, kuram tika piešķirtas līguma slēgšanas tiesības ir SIA Tinto.

 

Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” projekts “Zaļo tehnoloģiju inkubators” (Līg.nr. DL-2014/9)

Doties uz augšu