Virtuālo darbvirsmu pakalpojuma nodrošināšana - iepirkuma rezultātu paziņojums

06.05.2015.

Saskaņā ar 06.05.2015. iepirkumu komisijas sēdes lēmumu (protokols nr. 5.1.016/2) iepirkuma "Virtuālo darbvirsmu pakalpojuma nodrošināšana projekta "Zaļo tehnoloģiju inkubators" (Līg.nr. DL-2014/9) vajadzībām" (ID nr. GIIC/2014 5.1.016) līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas pretendentam SIA "Telia Latvija". Paredzamā līgumcena - EUR 6 720,00 (bez PVN).

Līguma priekšmets - Virtuālo darbvirsmu pakalpojuma nodrošināšana projekta "Zaļo tehnoloģiju inkubators" (Līg.nr. DL-2014/9) vajadzībām.

Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” projekts “Zaļo tehnoloģiju inkubators” (Līg.nr. DL-2014/9)

Doties uz augšu