Stratēģiska un operatīva atbalsta sniegšana eksporta veicināšanai - iepirkuma rezultātu paziņojums

30.12.2015.

Saskaņā ar 30.12.2015. iepirkumu komisijas sēdes lēmumu (protokols nr. 5.1.020/4) iepirkuma "Stratēģiska un operatīva atbalsta sniegšana eksporta veicināšanai projekta “Zaļo tehnoloģiju inkubators” (Līg.nr. DL-2014/9) vajadzībām inkubācijas etapā" (ID nr. GIIC/2015 5.1.020) līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas pretendentiem SIA "NK konsultāciju birojs", SIA "Civitta Latvija" un SIA "GatewayBaltic", slēdzot vispārīgo vienošanos. Paredzamā vispārīgās vienošanās kopējā līgumcena - EUR 37 000 (bez PVN).

Līguma priekšmets - stratēģiska un operatīva atbalsta sniegšana eksporta veicināšanai projekta "Zaļo tehnoloģiju inkubators" vajadzībām inkubācijas etapā.

Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” projekts “Zaļo tehnoloģiju inkubators” (Līg.nr. DL-2014/9)

Doties uz augšu