Konsultācijas jaunizstrādājamo LED optikas elementu gatavības līmeņa celšanai - iepirkuma rezultātu paziņojums

12.01.2016.

Saskaņā ar 12.01.2016. iepirkumu komisijas sēdes lēmumu (protokols nr. 5.1.022/3) iepirkuma "Konsultācijas jaunizstrādājamo LED optikas elementu gatavības līmeņa celšanai" (ID nr. GIIC/2015 5.1.022) līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas pretendentam Katrin Rodel, kura darbojas, izmantojot preču zīmi LUXILLO. Paredzamā līgumcena - EUR 8640 (bez PVN).

Līguma priekšmets - konsultācijas jaunizstrādājamo LED optikas elementu gatavības līmeņa celšanai.

Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” projekts “Zaļo tehnoloģiju inkubators” (Līg.nr. DL-2014/9)

Doties uz augšu