Komunikācijas, sabiedrisko attiecību un mārketinga aktivitāšu nodrošināšana projekta “Zaļo tehnoloģiju inkubators” klientu vajadzībām inkubācijas etapā - iepirkuma rezultātu paziņojums

24.08.2016.

Saskaņā ar 22.08.2016. iepirkumu komisijas sēdes lēmumu (protokols nr. 5.1.034/2) iepirkuma "Komunikācijas, sabiedrisko attiecību un mārketinga aktivitātes projekta “Zaļo tehnoloģiju inkubators” (Līg.Nr. DL-2014/9) klientu vajadzībām inkubācijas etapā" (ID nr. GIIC/2016 5.1.034) līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas pretendentam SIA "Kurzemes Biznesa inkubators". Paredzamā līgumcena - EUR 1 600 (bez PVN).

Līguma priekšmets - Komunikācijas, sabiedrisko attiecību un mārketinga aktivitātes projekta "Zaļo tehnoloģiju inkubators" (Līg.nr. DL-2014/9) vajadzībām.

Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” projekts “Zaļo tehnoloģiju inkubators” (Līg.nr. DL-2014/9)

Doties uz augšu