Lektoru, apmācību sniedzēju, ekspertu un pasākumu moderatoru pakalpojumu nodrošināšana - iepirkuma rezultātu paziņojums

Iepirkuma „Lektoru, apmācību sniedzēju, ekspertu un pasākumu moderatoru pakalpojumu nodrošināšana apmācību procesa un tīklošanās pasākumu īstenošanā pirmsinkubācijas un inkubācijas klientiem projekta “Zaļo tehnoloģiju inkubators” (Līg.Nr.DL-2014/9) ietvaros” (ID nr. GIIC/2014 5.1.009) lēmuma pieņemšanas datums 30.10.2014. (Protokols nr. 5.1.009/2)

Pretendents, kuram tika piešķirtas līguma slēgšanas tiesības ir SIA Bridgit, paredzamā līguma summa EUR 21 690 (bez PVN).

Page 4 of 4

Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” projekts “Zaļo tehnoloģiju inkubators” (Līg.nr. DL-2014/9)

Doties uz augšu