News That Matters

“Zaļā” definīcija

Projektu (uzņēmumu) var pieņemt inkubatorā, ja tas izstrādā produktu, tehnoloģiju vai procesu, kas ir saistīts ar:

1) Atjaunojamās enerģijas ražošanu; 

2) Zaļo (enerģiju taupošo) produktu un ēku būves materiālu ražošanu;

3) Tīru transportu;

4) Ūdens menedžmentu;

5) Atkritumu menedžmentu;

6) Eko dizainu;

7) Vai jebkādu citu produktu, tehnoloģiju vai procesu uzlabojumiem arī citās jomās, kas saistītas ar enerģijas taupību, zemākām emisijām un mazāku resursu patēriņu.

GIIC galvenais fokuss ir šādu pakalpojumu nodrošināšana:

biznesa konsultācijas,

apmācības,

projektu attīstība,

internacionalizācija,

kopīgie biroji & telpas.

Pirms inkubācijas (pakalpojumi par summu < 10 000 EUR) un inkubācijas dotācijas (< 140 000 EUR) ir pieejami GIIC klientiem, kas spēj pierādīt savu konceptu, komercializāciju un uzņēmējdarbības attīstību. Izvēlētajiem uzņēmumiem tiks piešķirtas dotācijas, ko veic Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Papildus dotācijām GIIC piedāvās minimālo pakalpojumu paketi klientiem inkubācijas posmā par vērtību ≈ 36 000 EUR.

Pavisam ir trīs akcionāri, kuri ir uzsākuši GIIC iniciatīvu:

Rīgas Tehniskā Universitāte (RTU) – 40%;

Latvijas Universitāte (LU) – 40%;

Norvēģijas industriālās attīstības korporācija (SIVA) – 20%.

Ko mēs meklējam

Biznesa idejas

GIIC ir ieinteresēts piesaistīt tehnoloģiju ietilpīgas biznesa idejas ar globālu komerciālu potenciālu “zaļajā” industrijā.

Ekspertus

GIIC meklē ekspertus, kas ir kompetenti dažādās “zaļās” industrijas jomās, ir pieredzējuši tehnoloģiju ietilpīgos start-up uzņēmumos, kā arī paši ir pieredzējuši uzņēmēji. 

Investorus

GIIC piedāvā iespēju naudas investoriem atrast gudru investīciju piedāvājumu zaļo industriju un biznesa ideju jomā.