News That Matters

Izīrējami datori un biroja iekārtas

Iepirkuma komisijas sēdes lēmumu (protokols Nr. 5.1.014/4) par iepirkumu “Datoru un biroja iekārtu noma projekta vajadzībām” Zaļo Tehnoloģiju Inkubators “(līguma Nr. DL-2014/9) (ID Nr. GIIC/2015 5.1.014) tiesības slēgt līgumu piešķirtas pretendentam SIA “Rīgas datortīkli”. Paredzamā līgumcena – EUR 8,772.27 (bez PVN).

Līguma priekšmets – Datoru un biroja iekārtu nomas projekts “Zaļo Tehnoloģiju Inkubatora” (līguma Nr. DL-2014/9) vajadzībām.