News That Matters

Virtuālās darbvirsmas pakalpojums

Iepirkuma komisijas sēdes lēmums (protokols Nr. 5.1.016/2) par iepirkumu “Projekta “Zaļo Tehnoloģiju inkubators” vajadzību virtuālās darbvirsmas pakalpojuma nodrošināšana” (Līguma Nr. DL-2014/9) (ID Nr. GIIC/2014 5.1.016) tiesības slēgt līgumu piešķirtas pretendentam SIA “Telia Latvija”. Paredzamā līgumcena – EUR 6,720.00 (bez PVN).

Līguma priekšmets – Virtuālās darbvirsmas pakalpojuma sniegšana projekta “Zaļo Tehnoloģiju inkubators” vajadzībām (Līguma Nr. DL-2014/9).