Komunikācijas, sabiedrisko attiecību un mārketinga aktivitāšu nodrošināšana projekta “Zaļo tehnoloģiju inkubators” klientu vajadzībām inkubācijas etapā - iepirkuma rezultātu paziņojums

24.08.2016.

Saskaņā ar 22.08.2016. iepirkumu komisijas sēdes lēmumu (protokols nr. 5.1.034/2) iepirkuma "Komunikācijas, sabiedrisko attiecību un mārketinga aktivitātes projekta “Zaļo tehnoloģiju inkubators” (Līg.Nr. DL-2014/9) klientu vajadzībām inkubācijas etapā" (ID nr. GIIC/2016 5.1.034) līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas pretendentam SIA "Kurzemes Biznesa inkubators". Paredzamā līgumcena - EUR 1 600 (bez PVN).

Līguma priekšmets - Komunikācijas, sabiedrisko attiecību un mārketinga aktivitātes projekta "Zaļo tehnoloģiju inkubators" (Līg.nr. DL-2014/9) vajadzībām.

Juridisko pakalpojumu sniegšana - iepirkuma rezultātu paziņojums

12.08.2016.

Iepirkuma „Juridisko pakalpojumu sniegšana SIA “Green Industry Innovation Center” projekta “Zaļo tehnoloģiju inkubators” (Līg.Nr. DL-2014/9) klientiem inkubācijas etapā” (ID nr. GIIC/2016 5.1.033) lēmuma pieņemšanas datums 12.08.2016. (Protokols nr. 5.1.033/2).

Pretendents, kuram tika piešķirtas līguma slēgšanas tiesības ir SIA "Latvian Lawyers".

 

Lektoru, apmācību sniedzēju, ekspertu un pasākumu moderatoru pakalpojumu nodrošināšana - iepirkuma rezultātu paziņojums

09.08.2016.

Iepirkuma „Lektoru, apmācību sniedzēju, ekspertu un pasākumu moderatoru pakalpojumu nodrošināšana projekta “Zaļo tehnoloģiju inkubators” (Līg.Nr. DL-2014/9) ietvaros” (ID nr. GIIC/2016 5.1.030) lēmuma pieņemšanas datums 09.08.2016. (Protokols nr. 5.1.030/2).

Pretendents, kuram tika piešķirtas līguma slēgšanas tiesības ir SIA Bridgit.

 

Komunikācijas, sabiedrisko attiecību un mārketinga aktivitāšu nodrošināšana projekta “Zaļo tehnoloģiju inkubators” klientu vajadzībām inkubācijas etapā

08.08.2016.
 
Š.g. 8. augustā ir izsludināts iepirkums “Komunikācijas, sabiedrisko attiecību un mārketinga aktivitātes projekta “Zaļo tehnoloģiju inkubators” (Līg.Nr. DL-2014/9) klientu vajadzībām inkubācijas etapā”.
 
 
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2016. gada 19. augusts plkst. 15.00.
 
Atbildes uz jautājumiem par iepirkumu pieejamas šeit.

Konsultācijas jaunizstrādājamo LED optikas elementu gatavības līmeņa celšanai - iepirkuma rezultātu paziņojums

12.01.2016.

Saskaņā ar 12.01.2016. iepirkumu komisijas sēdes lēmumu (protokols nr. 5.1.022/3) iepirkuma "Konsultācijas jaunizstrādājamo LED optikas elementu gatavības līmeņa celšanai" (ID nr. GIIC/2015 5.1.022) līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas pretendentam Katrin Rodel, kura darbojas, izmantojot preču zīmi LUXILLO. Paredzamā līgumcena - EUR 8640 (bez PVN).

Līguma priekšmets - konsultācijas jaunizstrādājamo LED optikas elementu gatavības līmeņa celšanai.

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana - iepirkuma rezultātu paziņojums

28.06.2016.

Iepirkuma „Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana SIA "Green Industry Innovation Center" projekta “Zaļo tehnoloģiju inkubators” (Līg.Nr.DL-2014/9) ietvaros” (ID nr. GIIC/2016 5.1.029) lēmuma pieņemšanas datums 28.06.2016. (Protokols nr. 5.1.029/2).

Pretendents, kuram tika piešķirtas līguma slēgšanas tiesības ir SIA Kindercatering. Līguma priekšmets - ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana SIA "Green Industry Innovation Center" projekta “Zaļo tehnoloģiju inkubators” (Līg.Nr.DL-2014/9) ietvaros organizētajās apmācībās, semināros un tīklošanas pasākumos.

 

Stratēģiska un operatīva atbalsta sniegšana eksporta veicināšanai - iepirkuma rezultātu paziņojums

30.12.2015.

Saskaņā ar 30.12.2015. iepirkumu komisijas sēdes lēmumu (protokols nr. 5.1.020/4) iepirkuma "Stratēģiska un operatīva atbalsta sniegšana eksporta veicināšanai projekta “Zaļo tehnoloģiju inkubators” (Līg.nr. DL-2014/9) vajadzībām inkubācijas etapā" (ID nr. GIIC/2015 5.1.020) līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas pretendentiem SIA "NK konsultāciju birojs", SIA "Civitta Latvija" un SIA "GatewayBaltic", slēdzot vispārīgo vienošanos. Paredzamā vispārīgās vienošanās kopējā līgumcena - EUR 37 000 (bez PVN).

Līguma priekšmets - stratēģiska un operatīva atbalsta sniegšana eksporta veicināšanai projekta "Zaļo tehnoloģiju inkubators" vajadzībām inkubācijas etapā.

Page 1 of 4

Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” projekts “Zaļo tehnoloģiju inkubators” (Līg.nr. DL-2014/9)

Doties uz augšu