News That Matters

Zaļo tehnoloģiju inkubators

Tehnoloģiju inkubatora darbība, legālais nosaukums  Zaļo Industriju Inovāciju Centrs (GIIC), ir vērsta uz to uzņēmumu atbalstīšanu un iedrošināšanu, kuri ir iesaistīti zaļās industrijas inovācijā. GIIC atbalsta tādu produktu, pakalpojumu un procesu izstrādi, kuros izmanto atjaunojamos materiālus, enerģijas avotus un efektivitāti, samazinot dabas resursu izmantošanu, un kuri samazina vai likvidē emisijas un atkritumus. 

Misija

Būt visaptverošai institūcijai, kas veicina jaunu produktu un uzņēmumu izveidi un izaugsmi “zaļajā” inovācijas jomā.

GIIC ir apņēmusies Latvijā attīstīt dinamisku zaļo rūpniecības un biznesa kopienu, izmantojot reģionālās stiprās puses ar pētniecības, inovāciju, biznesa attīstības un starptautisko biznesa iespēju atvieglošanas palīdzību.

Uzdevumi

Īstermiņa uzdevumi:

Dučiem jaunu zināšanu ietilpīgu uzņēmumu izveide, izmantojot inkubācijas mehānismu un atbalstot ekoloģiskās rūpniecības uzņēmumu izaugsmi. 

Veicināt un pārvaldīt zināšanu apmaiņu starp universitātēm, pētniecības organizācijām un videi draudzīgiem rūpniecības uzņēmumiem. 

Starptautiskās uzņēmējdarbības un iestāžu sadarbības veicināšana zaļo tehnoloģiju nozarē, it īpaši ar Norvēģijas partneriem.