News That Matters

FINANŠU VADĪBA

Uzņēmējdarbības finanšu vadības nodrošināšana un nodokļu konsultācijas – iepirkumu rezultātu paziņošana

Uzņēmējdarbības finanšu vadības nodrošināšana un nodokļu konsultācijas – iepirkumu rezultātu paziņošana

FINANŠU VADĪBA
Iepirkuma komisijas lēmums (protokols Nr. 5.1.019/3) par iepirkumu “Uzņēmējdarbības finanšu vadības un nodokļu konsultāciju nodrošināšana saistībā ar komercdarbības organizēšanu un veikšanu projektam” Zaļo tehnoloģiju inkubators “(Līguma Nr. DL-2014/9) (ID Nr. GIIC/2015 5.1.019) līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA “Kurzemes Biznesa inkubators”. Paredzamā līgumcena - 24,772 eiro (bez PVN). Vienošanās priekšmets ir uzņēmējdarbības finanšu vadības nodrošināšana un nodokļu konsultācijas sakarā ar komercdarbības organizēšanu un veikšanu projekta “Zaļo tehnoloģiju inkubators” vajadzībām inkubācijas posmā.