News That Matters

STRATĒĢISKS UN OPERATĪVS

Stratēģiska un operatīva atbalsta sniegšana eksporta veicināšanai – Iepirkuma rezultātu paziņojums

Stratēģiska un operatīva atbalsta sniegšana eksporta veicināšanai – Iepirkuma rezultātu paziņojums

STRATĒĢISKS UN OPERATĪVS
Iepirkumu komisijas sēdes lēmums (protokols Nr. 5.1.020/4) iepirkumam “Stratēģiskā un operatīvā atbalsta sniegšana eksporta veicināšanai projektam” Zaļo tehnoloģiju inkubators “(Līguma Nr. DL-2014/9) inkubācijas stadijā” (ID Nr. GIIC/2015 5.1.020) tiesības noslēgt līgumu piešķirtas pretendentiem SIA “NK konsultāciju birojs”, SIA “Civitta Latvija” un SIA “GatewayBaltic”, noslēdzot vispārējo līgumu. Pamatlīguma paredzamā kopējā līgumcena - 37 000 eiro (bez PVN). Vienošanās priekšmets ir stratēģiskā un operatīvā atbalsta sniegšana eksporta veicināšanai projekta “Zaļo tehnoloģiju inkubators” vajadzībām inkubācijas posmā.